Subscrisele S.C.P CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L Filiala Timis si S.C.P M.B.S INSOLV CONSULT I.P.U.R.L si in calitate lichidator judiciar al SC 1 IUNIE SA-in faliment , anunţă vânzarea in conditiile Legii 85/2006, prin licitaţie publică cu strigare a bunului imobil teren si constructii intravilanproprietate al SC 1 IUNIE SA-in faliment:

Suprafata totala teren 25.000 m2, arie desfasurata constructii 33.000 m2 si 3 fronturi stradale.Imobilele sunt inscrise in C.F. nr. 127765 Timişoara ; C.F. nr.137039 Timişoara, C.F. nr. 137038 Timişoara, C.F. nr. 137036 Timişoara, C.F. nr. 137035 Timisoara ,C.F. nr. 137034 Timişoara înscrisîn C.F. nr. 137033 Timişoara, CF. Nr. 137037 Timisoara

Pretul de pornire a licitatiei este de 4.855.682 EURO+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 07.03.2017 ora 12.00 la sediul I Iunie SA situat in Timisoara Sp. Peneş Curcanul, nr.6 jud.Timis. Informatii detaliate despre imobil, precum si conditiile de participare la licitatie pot fi obtinute prin achizitionarea caietului de sarcini (3500 lei+TVA) de la sediul SC 1 IUNIE SA –in faliment, din Timisoara, str.Penes Curcanu.Achizitionarea acestuia este conditie obligatorie pentru participarea la licitatie.

Imobilele pot fi vizualizate la sediul debitoarei 1 IUNIE SA-in faliment din Timisoara, str. Penes Curcanul nr.6 in fiecare zi deluni intre orele 09.00-14.00

Potenţialii cumpărători, care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie, sunt obligaţi să depună o garanţie de 10% din pretul de pornire. Dovada achitarii se depune impreuna cu documentatia de participare la licitatie pana joi 02.03.2017 ora 12.00 la sediul SC 1 Iunie SA-in faliment. Garanţia de participare se constituie prin foaie de vărsământ bancar în RON in contul debitoarei SC 1 IUNIE SA Timisoara RO88ROIN2010418440128631 deschis la IDEA BANK Timisoara. Plata Caietului de sarcini se poate face in acelasi cont sau se poate achita numerar la sediul SC 1 IUNIE SA-in faliment.

Informatii la telefon 0722707701, 0723170686, 0735233407